การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)

รหัส v94

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 

เนื้อหา
      เครื่องจักรเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้เกิดกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำและผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนดเวลา หากเครื่องจักรนั้นได้รับการบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มกำลัง ไม่เกิดการเสียหายก่อนเวลาอันควร การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองเป็นกิจกรรมหลักอันหนึ่งที่จะช่วยส่ง เสริมให้การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม Total Productive Maintenance(TPM) ดำเนินไปด้วยอย่างสัมฤทธิ์ผลภายใต้ความคิดที่ว่า “ พนักงานผู้ใช้เครื่องจะเป็นผู้บำรุงรักษาเครื่องจักรของตนเองได้อย่างเข้าใจ ที่สุด ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแผนกซ่อมบำรุงเท่านั้น” วัตถุประสงค์ ตระหนักถึงความสำคัญของการบำรุงรักษา ที่จะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ เข้าใจหลักการของ TPM และความจำเป็นที่ต้องมีการบำรุงรักษาด้วยตนเอง สามารถนำความรู้เรื่องการบำรุงรักษาด้วยตนเองกลับไปประยุกต์ใช้ได้

ราคา    1 ชุด 3 ดิสท์ 450บาท/ ดิสท์ จาก 450 ลด 50% เหลือ 225 บาท (ราคาลดนี้ หมดเขต 31 ม.ค. 61) 

 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>