การวิเคราะห์อย่างถึงแก่นเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการด้วยเทคนิค Why-Why Analysis (ภาคปฏิบัติ)

รหัส v95

ผู้สอน
อาจารย์ เทรนนิ่ง ณ เอดีโฟร์
 
 
เนื้อหา
- Why-Why Analysis คืออะไร
- วิธีการมองปัญหาของ Why-Why Analysis
- ข้อควรระวังในการทำ Why-Why Analysis
- ตัวอย่างการใช้ Why-Why Analysis
- ตัวอย่างการขจัดปัญหาให้เป็นศูนย์ โดยใช้ Why-Why Analysis
- Workshop การทำ Why-Why Analysis
 
 


 
 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>