ฝึกอบรมพนักงาน , หัวหน้างาน , ผู้จัดการ
 
  V01
VCD SAFETY AWARENESS สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
  V03
VCD ENVIRONMENT AWARENESS (ISO 14001 AWARENESS) ความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม & การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน
  V08
กลยุทธ์ & ทักษะของผู้นำ & หัวหน้างาน (ทักษะของหัวหน้างาน + ศิลปะการสั่งงาน)
  V10
วิธี & เทคนิคการจูงใจให้ทีมงานรักองค์กร
  V12
เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  V21
เทคนิคการแก้ปัญหาคน + การลดความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
  V74
Train the Trainer/Consultant VCD ฝึกผู้ที่จะป็นวิทยากรภายในบริษัท
  V02
VCD QUALITY AWARENESS พนักงานรุ่นใหม่ใส่ใจคุณภาพ
  V04
VCD สร้างจิตสำนึกเรื่องคุณภาพ และสุขอนามัย ความปลอดภัยของโรงงานผลิตอาหารโดยเฉพาะ
  V09
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบริหาร & จัดการ
  V11
EQ กับการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
  V14
ศิลปะการถ่ายทอด สอนงาน ติดตามงานให้ได้ตามเป้า และคอยให้คำปรึกษาแนะนำ (Couselling & Coaching)
  V73
OJT : On The Job Training วิธีการสอนงานโดยใช้เทคนิค OJT
  V88
ทักษะการขับรถยก(FolkLift) เพื่อความปลอดภัย และการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี

 
<< ดูรายการ VCD Training ทั้งหมด >>